طرح های توجیهی

طرح های توجیهی

نوشتن طرح های توجیهی برای کلیه صنایع تولیدی ومتالورژی جهت اخذ موافقت اصولی صنایع و بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات
- طرح های توجیهی شامل انواع فریندهای ریخته گری ، تولید فرو آلیاژها ، نورد ، ریخته گری پیوسته، فراوری مواد معدنی مانند مس ، اهن، سرب و روی

Back to Top