بخش بازرگانی

بخش بازرگانی

تهیه انواع مواد مواد شیمیایی صنعتی و ماشین آلات صنعتی از کشور های آلمان ، چین و اسیای میانه
1 - واردات آرسنیک
2 - انواع فرو آلیاژ ها
3 - انواع ماشین آلات معدنی ، صنعتی و صنایع ریخته گری و متالورژی

Back to Top