تولید گلوله های فولادی با روش رول فورج

تولید گلوله های فولادی با روش رول فورج

تولید گلوله های فولادی با روش رول فورج با سایز های 20 - 25 - 30 و 40 میلیمتر

Back to Top