طراحی و مجاسبه فنی اقتصادی انواع کوره آهک عمودی و افقی
طراحی و ساخت انواع سلول فراوری
طراحی آسیاب های گلوله ای با ظرفیت های مختلف
واحد تولید گلوله های فولادی

خدمات

پروژه ها

محصولات

Back to Top